beiye

CÁC TRƯỜNG HỢP MỚI NHẤT

Hệ thống bảo vệ cạnh ở Auckland, New Zealand

Dự án: NZICC Auckland
Nhà cung cấp bảo vệ cạnh: Thiết bị xây dựng APAC
APAC cung cấp một loạt các hệ thống bảo vệ cạnh phù hợp với các yêu cầu xây dựng cụ thể của bạn, mục đích của hệ thống là ngăn người, vật hoặc vật liệu rơi từ độ cao.

siognleig
/edge-protection-systems-in-aucklandnew-zealand/