beiye

CÁC TRƯỜNG HỢP MỚI NHẤT

Dự án GS E&C T301 tại Singapore

Dự án sie: Dự án T301 tại Singapore
Nhà thầu: GS E&C
Nhà cung cấp bảo vệ cạnh: APAC Builders Equipment Co., Ltd
GS E&C là nhà thầu xây dựng hàng đầu thế giới được thành lập vào năm 1969 tại Hàn Quốc, APAC đã cung cấp hệ thống bảo vệ cạnh 3,5 km cho dự án T301 của họ tại Singapore năm 2018.

Chế độ xem Projet:

Projet View

Chế độ xem bảng điều khiển lưới APAC:

APAC mesh panel vie

Đế cắm APAC & Chế độ xem bài đăng:

APAC Socket base & Post vie

Với sự trợ giúp của các biện pháp bảo vệ cạnh của chúng tôi, GS E&C đã đạt được 20 triệu giờ công không có tai nạn trong quá trình xây dựng dự án T301.

/edge-protection-in-singapore/