beiye

CÁC TRƯỜNG HỢP MỚI NHẤT

Dự án Ngân hàng Affin ở Malaysia

Địa điểm dự án: Kuala Lumpur, Malaysia
Khách hàng: IJM XÂY DỰNG SDN
IJM được thành lập vào năm 1990 và có trụ sở tại Petaling Jaya, và vào năm 2018, việc xây dựng IJM đã được Affin Bank Bhd trao một hợp đồng cấu trúc thượng tầng trị giá 505 triệu RM cho việc xây dựng trụ sở mới 47 tầng của mình tại Tun Razak Exchange (TRX).
Bảo vệ cạnh Nhà cung cấp: Thiết bị xây dựng APAC
Năm hoàn thành: 2018

Tòa nhà mới của Ngân hàng Affin:

Affin-Bank-new-building

Bảo vệ cạnh APAC cho dự án Ngân hàng Affin:

/edge-protection-in-malaysia/