beiye

CÁC TRƯỜNG HỢP MỚI NHẤT

Dự án khuôn viên Apple Cork ở County Cork, Dublin

Dự án sie: Khuôn viên Cork của Apple, Dublin
Nhà thầu: Xây dựng Bennett
Bennett Construction có lịch sử gần 100 năm và họ đã và đang xây dựng các dự án quy mô lớn cung cấp một số dịch vụ xây dựng công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới. Bennett đã giúp xây dựng khuôn viên Cork của Apple và đang giám sát việc mở rộng và cải tạo hiện tại của một số dự án trong khuôn viên trường.
Nhà cung cấp bảo vệ cạnh: Công ty TNHH Thiết bị Nhà xây dựng APAC
2,5 km Hệ thống Bảo vệ Cạnh của chúng tôi đã được tải và dành cho trang web mới của Apple ở Co, Cork. Cho đến nay, hệ thống này với tốc độ lắp dựng và chất lượng hoàn thiện của nó đã được chứng minh là một thành công lớn với khách hàng của chúng tôi.

County Cork (1)
County Cork (2)